Digital Marketing Strategy

İçerik Yönetimi

Başarılı bir SEO (arama motoru optimizasyonu) uygulamasının en önemli araçlarından biri de içerik yönetimidir; iyi bir içerik yönetimi ile SEO uygulamalarınızın etkinliği artar ve işletmeniz, arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alır. SEO uyumlu içerik paketlerimiz, içeriğin türünün, sınıfının, sıklığının, temasının ve anahtar kelimelerinin belirlenmesini ve takip eden süreçte içeriğin oluşturulmasını, kontrolünü, yayınlanmasını ve takibini kapsayan aşamalardan oluşmaktadır. İçerik yönetimi hizmetlerimizde, doğru içeriğin belirlenmesi, özgün makale, fotoğraf ve videoların kullanımıyla oluşturulması, anahtar kelimelerin doğru biçimde kullanılması ve tüm bunları yaparken karmaşıklık yaratmadan, sade bir görünüm sunması hedeflenmektedir.

İçerik yönetimi hizmetlerimizin temel ilkesi özgün içeriğin oluşturulması olmakla beraber sadece bununla sınırlı değildir; özgün içerik, kaliteli bilginin kaliteli bir metinle (veya diğer içerik enstrümanları) kaliteli bir şekilde sunulması ile oluşur. Örneğin bir makalenin özgün bir içerik teşkil etmesi için, içerik bilgisinin doğru, anlatımının yazım kurallarına uygun ve sunumunun kullanıcı dostu olması gerekmektedir ve tüm bunlar, anahtar kelimelerin doğru kullanımı ile SEO uyumlu biçimde oluşturulmuş olmalıdır.

Sunduğumuz hizmette esas olan, arama motorlarında sadece üst sıralarda yer almanızı sağlamak değil, uygun konu başlıklarında ve ilgili anahtar kelimelerdekullanıcının bilgi, hizmet veya ürün ihtiyacına tam olarak karşılık gelecek şekilde üst sıralarda yer almanızı sağlamaktır. Eğer üst sıralarda yer alıyorsanız fakat bunun ticari faaliyetlerinizde olumlu yansımalarını görmüyorsanız, bu durum içerik yönetiminizde eksiklikler olduğunu göstermektedir.

Unutulmamalı ki SEO uyumlu özgün içerik oluşturmanın amacı en temelde, işletmenizi hedef kitleyle buluşturmak ve o kitlenin aradıkları ürün veya hizmette sizin işletmenizi tercih etmesini sağlamaktır; aksi halde sadece üst sıralarda görünmeyi başarı olarak addetmek yanlış olur. İçerik ekibimizdeki uzman makale yazarı ve editörler ile, işletmenizin faaliyet alanına, hedeflerine ve sektörüne ilişkin ihtiyaç ve  gerekliliklerin baz alınmasıyla oluşturulan içerikler, arama motorlarının kalite, uygunluk ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirilip düzenlendikten sonra son halini alır. SEO uyumlu içerik paketlerimizin işlevselliği, arama motoru algoritma güncellemelerinin yankıdan takip edilmesi ve getirilen yeniliklere hızlıca adapte olunması ile sağlanmakta ve sürdürülmektedir. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Bill Gates tarafından kullanılan “Content is King” (İçerik kraldır) tabiri, içeriğin önemini, bu alandaki en önemli ağızdan özetlemektedir ve bizim de içerik yönetimi uygulamalarımızda esas aldığımız temel prensip budur.

Kurumsal İçerik

Kurumsal içerik hizmetleri, marka imajınızı destekleyen ve basın bültenleri, firma tanıtım yazıları, katalog ve broşür içerikleri, reklam ve ilan metinleri, web sitesi tanıtım ve içerik yazıları, kullanım kılavuzları, e-bülten çalışmaları, mailing metinleri, toplantı sunum ve metinleri, slogan çalışmaları, ürün tanıtımları gibi hizmetlerin tümünü kapsayan içerik çalışmalarıdır. Profesyonel anlamda alınan kurumsal içerik hizmetleri, size zaman kazandırırken, hem firmanızın tüm içeriklerini belirli bir çizgide tutarak bütünlük ve düzen sağlar, hem de firmanızın marka imajını destekler. Kurumsal metin hizmetlerimizde dikkate aldığımız noktalardan biri, oluşturulacak metnin içeriğinde ön plana çıkarılması gereken, vurgulanmak istenen konuların belirlenip tanımlanması ve metnin bu çerçevede özgün bir anlatım ile hazırlanmasıdır. Farklı içerikler farklı anlatım dili, farklı mesaj, farklı vurgulama gerektirmektedir dolayısıyla uzman ekibimiz içeriğin kategorisine göre belirlenen kriterleri göz önünde bulundurarak içerik oluşturmaktadır. Örneğin firma tanıtımlarında kullanılan üslup ile reklam ve ilan metinlerinde kullanılan üslup farklı olmakla beraber, içerikteki vurgu noktaları da farklıdır ve ekibimiz ilgili içeriği metnin gerekliliklerine göre oluşturmaktadır. Farklı mesaj ve farklı ifade şekilleriyle kurumsal içeriklerin bütününde belirli bir çizgi ve vizyon yaratmak da yine profesyonel düzeydeki kurumsal içerik hizmetleri ile mümkündür. Kurumsal içerik hizmetlerimiz kapsamındaki web içeriği, hassas ve uzmanlık gerektiren bir alandır; içeriğin kategorisinin, öne çıkarılacak noktalarının ve mesajının belirlenmesinin yanı sıra, arama motoru sonuçlarının üst sıralarında yer alabilmek için SEO uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir. Pek çok firmanın hataya düştüğü noktalardan biri de, hazırlanan içerikleri uzun anlatımlarla bilgiye boğmaktır ve bu yüzden çoğu içerik amacına ulaşamamaktır. Oysa çalışmalar, her kurumsal içerik alt kategorisinin optimum hacmini de dikkate alarak yapılmalıdır; hedef kitleye söz konusu kategori dahilinde gerekli tüm bilgileri sağlarken, sıkıcı olmamalı ve tekrara düşmemelidir. Bazı içerik metinlerinin daha resmi bir imajla hazırlanması gerekirken (kurumlar arası iletişim metinleri gibi), bazı metinlerin ise hedef kitle ile markanızın özdeşleştirilmesini sağlamak için (reklam ve ilan metinleri gibi) daha samimi bir imajla hazırlanması gerekebilir; sunduğumuz hizmet, tüm bu içerik sınıfları için uygun dil, ifade, mesaj, vurgu, uzunluk vb kriterlerin belirlenerek içerik oluşturulmasını kapsamaktadır.

Ürün Açıklamaları

Ürününüzün sesi olan ürün açıklamalarını tüketici algısıyla üretici penceresinden hazırlıyor ve sizi rakiplerinizin bir adım ötesine taşıyoruz. Ürün açıklamaları, dijital pazarlamanın ve dolayısıyla içerik yönetiminin en etkili araçlarından biri olmakla beraber, ürünün somut olarak bizzat görülmemesi sebebiyle hedef kitlenin ürünü tanımasında, anlamasında ve satın almaya karar vermesinde büyük rol oynamaktadır. İşletmenize sunduğumuz ürün tanıtım hizmetlerinde, tanıtım içeriğinin oluşturulması için gerekli bilgilerin tespit edilmesi, anahtar kelimelerin belirlenmesi, özgün metnin yazılması, uygun fotoğraf ve gerektiği takdirde videoların temin edilmesi gibi çok aşamalı bir süreç takip edilmektedir.

Özellikle e-ticaret alanında online alışverişlerde ürün açıklamaları hedef kitlenin karar mekanizmasını direkt olarak etkilemekte ve yeterli ürün açıklamasının bulunmadığı ürünlerin tercih edilmediği gözlenmektedir. E-ticaretin yanı sıra, tüketicilerin ürünlerinizi daha yakından tanımak için bakacağı ilk yer web siteniz olacaktır dolayısıyla web sitenizde çok sağlam bir ürün tanıtımı veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanının yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi veya mevcut ürünlerde değişikilik yapılması durumunda güncellenmesi.

Ürürn Açıklamaları

Tüketicinin güvenini ve sadakatini kazanmak için ürün tanıtımlarında en doğru bilginin en doğru şekilde derlenip sunulması büyük önem taşırken, bilginin sıralaması, kullanılan ifadeler, ürün fonksiyonları ve avantajları, ürünün kullanımıyla ilgili detaylar, ürünün materyali ile ilgili bilgiler net ve sıkıcı olmayacak bir şekilde, ürünün çeşidine göre optimum uzunlukta düzenlenmelidir. Ürünün özgün bir metin ile tanıtımının yine özgün fotoğraf ve videolarla desteklenmesi uzman ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.

Tanıtımlarda, ürünün en iyi şekilde anlatılmasına özen gösterilirken, abartılı dil kullanmak, gerçek olmayan veriler eklemek, benzer ürünleri kopya içerikle tanıtmak, anlaşılmaz ifadeler kullanmak, hedef kitleye uygun anlatım seçememek gibi pek çok firmanın düştüğü hatalara da dikkat edilmekte, doğru bilginin inandırıcı, ikna edici ve satın almaya teşvik edici şekilde sunulması sağlanmaktadır. Her bir ürün açıklamasının işletmenizin hedef ve stratejilerine hizmet ettiği bilinciyle, benzer içeriklerden kaçınılması, birbirine benzer ürünlerin arasındaki işlevsel ve yapısal farklılıkların ortaya çıkarılması, tüm bunların anahtar kelimelerin kullanımıyla oluşturulması ve her biri özgün bu içeriklerin SEO uygulamalarıyla optimize edilmesi gerekmekte, sunduğumuz ürün açıklama hizmetleri ise tüm bu kriterleri kapsamaktadır.